Welcome to International Research Fellows Association (IRFA)  

✦ RECENTLY PUBLISHED ISSUES ✦
56 Uniresearch Journl's Full Issue- Paasword Protected - (SMS) on 7775982534 to open the file
- UNIRESEARCH JOURNAL

Uniresearch International Multidisciplinary E-Research Journal- Full Issue-December-2017
- UNIRESEARCH JOURNAL

Uniresearch Journal's Full Issue of November 2017
- UNIRESEARCH JOURNAL

علامہ اقبالؔ کی آفاقیت
- Dr. Munaf Shaikh

चरित्र निर्माणाद्वारे राष्ट्र निर्माण
- Dr. Shivprasad Wayal

भारतीय इतिहासातील स्त्रिया व स्त्री जीवन
- Prof. Parvati Padavi

स्वतंत्र भारतातील समाजवादाचे स्वरूप
- Prof. Rajani Bobade

ब्रिटीशकालीन महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास
- Dr. Sunil Chakave

भारतातील रोजगार वृद्धी विरहीत आर्थिक विकास
- Prof. Vinod Nannaware

अर्थशास्त्रीय सिद्धांतात संख्यीकीचे महत्त्व
- Dr. K. K. Kadam